Хазрат Молви Нуруддин Аллах да бъде доволен от него
(1841-1914)
Първия Халиф (наследник)
Първи Хaлиф след смъртта на Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му) станал Хазрат Молви Нуруддин (Аллах да бъде доволен от него). Много хора дошли в град Кадиян и единодушно го избрали за Халиф. Това се случило на 27 май 1908 г. Той пръв направил байт (дал клетва на обещания Месия). Бил много набожен и честен човек. Обещаният Месия (мир на праха му) го включвал към своите близки и приятели.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му) казал за него: “Колко ще е прекрасно ако всеки човек стане като Нуруддин”.
Първият Халиф е роден 1841 г. и е починал на 13 март 1914 г. За първи път той изпратил свой мисионер извън Индия и във Великобритания и те основали там  седалище.