Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Аллах да бъде доволен от него
(1889-1965) Втория Хaлиф (наследник)
Вторият Халиф e роден на 12 януари 1889 година. Той е бил най-големият син на Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му). Хората искали знак обещания Месия, който да им докаже че той е истински и е пратен от Бог. Тогава той се усамотил и се молил 40 дни. Аллах чул молитвите му и на 20 февруари 1886 г. му дал блага вест, че ще го дари с прекрасен син. Аллах му казал, че той ще бъде милосърден, мъдър и умен, ще бъде надарен с духовни и светски знания. Аллах го нарекъл: Махмуд, Башир, Фазле Умар и Мусле Мауд. Аллах му обещал подкрепата си и че ще бъде с него. Народите ще получат беркет от Втория Халиф.
Духовенството го привличало още като дете. Редовно се е молил и внимателно извършвал своите молитви. Въпреки че имал само основно  образование, Аллах му дал знания от всяка област. На 17-18 годишна възраст му се явявил ангел и му дал обяснение за сура Фатиха. След което Аллах му дал разяснения за Корана. На 4 март 1914 г. станал Халиф. Правил Хаджилък в Мека и заздравил системата на Джамата. Той основал Техрик-е-Дждид, Вакф-е-Джадид и под организации в Джамата Ансаруллах, Худамул Ахмадия, Ладжна, Насрат и Итфал. По време на неговото управление в Азия, Европа, Африка и Америка се създали много седалища и били построени много джамии. Написал е 10 тома с тълкувание на Корана. След като Пакистан и Индия стават отделни самостоятелни държави, той създал ново седалище в  град Рабвах. Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад е починал на 8-9 ноември 1965 година.