Хазрат Мирза Насир Ахмад
Аллах да го благослови
(1909 - 1982)
Третия Халиф (наследник)
Хазрат Мирза Насир Ахмад е син на Втория Халиф и внук на обещания Месия. Роден е на 16 ноември 1909 година. На 13 години наизустил Корана (Хафиз). Завършил магистърска степен в оксфордския университет в Лондон. Направил е безброй неща за Джамаата. През ноември 1965 година е избран за Халиф. Той многократно е посещавал Африка, Америка и Европа, където построил  много джамии, болници и училища. . През неговото управление в Испания (след 700 години от Мюсюлманската Власт)  била построена нова джамия. Неговият апел отправен към всеки член от Джамаата е: “Обич за всички, омраза за никого”. Хазрат Мирза Насир Ахмад е починал на 8-9 юни 1982 година.