„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”

 

allah

Аллах

Аллах е името на Бога на арабския език. Думата Аллах никога не е използвана за което и да е било друго същество или материал. Имената за Бога намерени в другите езици са често използвани в множествено число, но думата "Аллах" никога не е използвана в множествено число.

Свещеният Коран
Прочетете стихове от Свещения Коран за:

 

ХАЗРАТ МИРЗА ГУЛАМ АХМАД ОБЕЩАНИЯ МЕСИЯ И МАХДИ