allah

Стихове от Свещения Корав за качествата на Аллах

 

 
1 

Глава 7:157

 

 

„И ни дари с блага, както на този, така и на онзи свят; ние сме се обърнали към Теб с разкаяние”. Бог отвърна: „ Аз ще поразя с Моето наказание онзи, който на Мен Ми е угодно; но Моята Милост е всеобхватна; ето защо, аз ще я даря на онези, които постъпват праведно, и си плащат данъка Закат, и на онези, които вярват в Нашите Знамения.”

 

Глава 59:23,24,25


2 


3

 

 

 

 

4

5 


„Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Знаещия невидимото и видимото. Той е Милостивият и Милосърдният.
Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него,  Самодържецът, Светия, Източника на Покой, Дарител на Безопасност, Защищаващия, Могъщият, Покорителя, Величествения, Свят е Аллах от това, което приобщават към Него.
Той е Аллах, Създателят, Ваятелят и Творителят. Негови са най-хубавите имена. Всичко, което се намира в небесата и на земята Го възхвалява и Той е Могъщият и Мъдрият