„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”

 

allah

Стихове от Свещения Корав за Единството на Аллах

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

АЛ-ИХЛААС

3 


В името на Аллах, Милостивия и Милосърдния.

4 


Кажи: „Той е Аллах, Единният;”

5 


„Аллах, Независимият и Търсеният от всички.”

6

Той не ражда, нито е роден;”

6 
„И няма никой друг, равен на Него!”