Стихове на Свещения Коран за Аллах

 

 

 

Глава 1: 1-7

 

В името на Аллах, Милостивия и Милосърдния.

  001-Al-Fatiha

Цялата възхвала принадлежи на Аллах, Повелителя на всички светове,

  002-Al-Fatiha

Милостивия и Милосърдния,

  003-Al-Fatiha

Владетеля на Деня на Страшния Съд.

  004-Al-Fatiha

На Теб единствено се покланяме ние и Теб единствено призоваваме ние за помощ.

  005-Al-Fatiha

Води ни по правия път,

  006-Al-Fatiha

Пътят на онези, които ти си надарил с всички Твои блага и не на онези, които са си навлекли върху себе си Твоето недоволство, и не на онези, които са се оказали в заблуждение.

 
007-Al-Fatiha
     

 

Глава 2:256

Аллах-няма никакъв друг Бог освен Него: Живият Бог, Неизменния Бог, и Все-Поддържащият Бог. Него не го хваща нито дрямка, нито пък сън. На Него принадлежи всичко, което се намира на небето и всичко, което се намира на земята. Кой е онзи, който ще се осмели да прояви застъпничество пред Него, освен онзи, на когото Той даде позволение за това? Той знае всичко, което се намира пред тях и всичко, което се намира след тях; и те не могат да схванат или възприемат нищо от Неговите знания, освен онова, което е угодно на Него. Неговите знания се простират и над небесата и над земята и грижите за тях Него не го обременяват: Той е и Всевишният и Великият.

 

 

256a-Al-Baqrah256b

Глава 57:2-8

2. Всичко, което се намира на небесата и на земята възхвалява Аллах; и Той е Могъщият и Мъдрият.

 

 

3. Негово е царството на небесата и на земята; Той дарява живот и Той изпраща смърт; и Той има власт над всички неща.

 

 

4. Той е Първият и Последният, и Явният и Скритият и Той знае много добре всички неща.

 

 

 

5. Той е Който е сътворил небесата и земята в продължение на шест периода, а след това се е настанил на земята и какво излиза от нея, и какво слиза от небесата и какво се издига в тях. И Той е с вас, където и да се намирате. И Аллах вижда всичко, което вършите.

 

 

 

 

 

6. Негово е царството на небесата и на земята и при Аллах се връщат всички дела.

 

 

 

 

7. Той кара нощта да преминава в ден и Той кара деня да преминава в нощ и Той знае много добре всичко, което се намира в гърдите.

 

 

 

8. Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник и жертвувайте в името на Аллах от онова, на което Той ви е направил наследници. И онези от вас, които вярват и жертвуват ще получат голяма награда.

 

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

 

07

 

da

sda

Глава 59:23-25

23. Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Знаещия невидимото и видимото. Той е Милостивият и Милосърдният.

 

 

 

 

 

 

adadad

 

 

 

 

 

 

 

24. Той е Аллах и няма никакъв друг Бог освен Него, Самодърецът, Светия, Източника на Покой, Дарител на Безопасност, Защищаващия, Могъщият, Покорителя, Величествения. Свят е Аллах далече над всичко, което приобщават към Него.  24

25. Той е Аллах, Създателят, Ваятелят и Творителят. Негови са най-хубавите имена. Всичко, което се намира в небесата и на земята Го възхвалява и Той е Могъщият и Мъдрият.

  25

 

Глава 62:2-5

2. Всичко, което се намира на небето и на земята, възхвалява Аллах, Самодържеца, Светия, Могъщия и Мъдрия.

02

3. Той е Който е издигнал измежду неграмотните хора един Пророк измежду тях, който им възвестява Неговите Знамения и ги пречиства и ги учи на Книгата и на мъдрост, макар че, преди това, те са били в вяно заблуждение;

03

4. И Той ще го издигне измежду други от тях, които още не са се присъединили към тях. Той е Могъщият и Мъдрият.

04
5. Това е милостта на Аллах; Той я дарява комуто на Него Му е угодно, а милостта на Аллах е неизмерима. 05
   

Глава 64:2-5

2. Всичко, което се намира на небесата и на земята, възхвалява Аллах: Негово е царството и Негова е хвалата и Той има власт над всички неща.

02

3. Именно Той е създал; но някои от вас са неверници, а други от вас са вярващи и Аллах вижда какво правите вие.

03

4. Той е създал небесата и земята с истина и Той ви е придал образ и е направил образа ви красиви и при Него е окончателното завръщане.

ads

5. На Него Му е известно всичко, което се намира на небесата и на земята и Той знае какво скривате и какво откривате; и на Аллах Му е известно много добре всичко, което се намира в гърдите.

05
   

Глава 6:96-101

96. Без съмнение, именно Аллах е Онзи Който кара семената и костилките на фурмите да покълват. Той създава живи от мъртвите и Той е Онзи Който прави мъртви от живите. Това е Аллах; защо тогава вие пак се отвръщате?

 

97. Той поражда утрото и Той е създал нощта за почивка, а слънцето и луната за определяне на времето. Такава е повелята на Могъщия и Мъдрия.

aaads

097

98. И Той е Онзи Който е създал звездите за вас, за да можете вие, с тяхна помощ, да следвате вярната посока сред дълбоката тъмнина на земята и морето. Ние сме разяснили в подробности Знаменията за един народ, който притежава познания.

ddaads

99. И Той е Онзи Който ви е произвел вас от едно единствено създание и за вас има и обител и убежище. Ние сме разяснили в подробности Знаменията на един народ, който умее да разбира.

sdas

100. И именно Той е Онзи Който изпраща долу вода от облаците горе; и Ние сме Онези Които произвеждаме всякакви видове растения; след това, по този начин ние създаваме онзи зелен листак, от който Ние създаваме класовете със зърна. А от вътрешността на палмата с фурми израстват клони, които се спускат ниско. И по този начин Ние произвеждаме гроздови лозя, градини с маслини и нарове-които и си приличат и не си приличат един на друг. Ето защо, вгледайте се в плодовете им, когато те дадат плодове и в техния растеж и зреене. Без съмнение, това са Знамения за хората, които вярват.

 

sadas

sad

   

101. И те считат бесовете за равни на Аллах, въпреки че, именно Той ги е създал; и те лъжливо Му приписват на Него синове и дъщери без да имат каквито и да са знания за това. Свят е Той и стои високо далеч над онова, което те му приписват на Него! 

dasda