„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”

 

allah

ВСЕВИШНИЯТ АЛЛАХ
„Нашият рай е в нашия Бог. Нашата най— голяма наслада е в нашия Бог, защото ние го видяхме и открихме всякакъв вид красота в Него. Това богатство си заслужава да бъде придобито дори ако човек би трябвало да пожертвува и живота си, за да го придобие. Този рубин си заслужава да бъде купен, дори ако човек трябва да изгуби себе си, за да се сдобие с него. О, вие, които сте опечалени от загуба, изтичайте до този фонтан и вие ще утолите жаждата си. Това е фонтанът на живота, който ще ви спаси. Какво трябва да направя аз и с какъв барабан ще трябва да възвестя, че това е вашият Бог, така че хората да могат да чуят? Какво лекарство да дам за ушите им, така че те да се заслушат? Ако ти принадлежиш на Аллах, бъди сигурен, че Аллах наистина ще принадлежи на теб.”
 (Roohani Khazain,vol.l9: Kashti Nooh,pp.21—22)
„Слушайте вие, които имате уши за слушане:Какво изисква Аллах от вас? Само това: да бъдете единствено само Негови и да не въздигате равни на Него, нито на тази земя, нито на небесата. Нашият Бог е Онзи, който и днес е така жив, както винаги е бил; и също така, Той говори и днес така, както е говорил в миналото; Той чува така, както винаги е чувал. Да се мисли, че Той само слуша, но не говори в този век е напразна вяра. Той и слуша, и говори. Всички Негови качества са вечни и непреходни. Никое от Неговите качества не е изчезвало никога, нито пък някога те ще изчезнат. Той е същото Уникално Същество, Което няма равен на себе си; Той няма нито син, нито съпруга; и Той е Същото Вечно Същество, Което е несравнимо и няма никой друг, който да прилича на Него; няма никой друг, който да може да се сравнява с Него по Неговите качества; никоя от Неговите сили никога не отслабва. Той е близо и все пак далече; Той е на разстояние и все пак не може да се каже, че има някой, който да стои под Него по— далече от Него. Той е на небето, но не може да се каже, че Той не е на земята. Той съчетава в себе си всички най—съвършени качества и демонстрира добродетелите, които наистина са достойни за похвала. Той е изворът на всички отличия; Той е Всесилният. Всяка добрина произхода, а от Него и всички неща се завръщат при Него; всички собствености принадлежат на Него и в Него се съчетават всички отличия. Той е неопетнен и е без всякакви слабости. Той е уникален в Своето право да Му се молят всички, които населяват земята или принадлежат на небесата.”
(Roohani Khazain,vоl.20:А1—Wasiyyat,рр.309—310)