Стихове от Корана за Светия Пророк Мухаммад (Аллах да го благослови и с мир да го дари)

 


Глава 9:128

   

 

Несъмнено, между вас е дошъл пратеник из между вас. И него го измъчва това, че вие изпадате в смущение, и той желае горещо вие да имате благоденствие и към вярващите, той е състрадателен и милосърден.

 

c


Глава 21:108

 

 

И Ние сме те изпратили теб не за друго, а като милост за всички народи.

 

c

Глава 33:22

 

 

Наистина, в лицето на Пророка вие имате отличен модел за онези, които се боят от Аллах и от Последния Ден и които поменават много Аллах.

 

c

Глава 33:41

 

 

 Мухаммад не е баща на никой от вашите мъже, но той е Пратеникът на Аллах и Печат на пророците; и на Аллах му е известно напълно всичко.

 

v

Глава 33:46

 

 

О, Пророко! Ние наистина сме те изпратили като Свидетел и като Носител на блага вест и като Предупредител.

 

v

Глава 33:47

 

 

И като Призоваващ към Аллах по Негова Повеля и като Светилник, който дава ярка светлина.

 

v

Глава 33:57

 

 

Аллах и Неговите ангели изпращат благословение на Пророка. О, вие, които вярвате! И вие също така би трябвало да го благославяте и да го приветствувате с поздрава за мир.

 

v

Глава 48:29

 

 

Той е Който бе изпратил Своя Пратеник с Напътствие и с Истинската Вяра, за да може тя да надделее над всички други вярвания. И Аллах е достатъчен като Свидетел.

 

v

Глава 68:05

 

 

И ти наистина притежаваш високи нравствени добродетели.

 

v