Петъчната молитва е една форма на колективно поклонение в Исляма. То се провежда всеки петък. Редовното посещение на петъчна молитва е предписана на вярвящите. В Корана Аллах казва: „О, вие, които вярвате! Когато прозвучи призивът за Молитва в петък, побързайте да поменете Аллах и оставете всякакви делови дейности. Така е по-добре за вас, ако само знаехте.” ( Глава 62: стих 10 ) Според Хазрат Мухаммад ( Аллах да го благослови и с мир да го дари) тази молитва е двадесет и пет пъти повече благословена от самостоятелна молитва.

Представаме ви превод на проповедите на Хазрат Мирза Масрур Ахмад Халифатул Месих v