Рецитацията на Свещения Коран    

 

От Хани Тахир ( Hani Tahir). Кликнете на части за изтегляне.                

 

 

 

 

 

Част 1

 

Част 2

 

Част 3

 

Част 4

 

Част 5

 

Част 6

 

Част 7

 

Част 8

 

Част 9

 

Част 10

 

 

 

 

Част 11

 

Част 12

 

Част 13

 

Част 14

 

Част 15

 

Част 16

 

Част 17

 

Част 18

 

Част 19

 

Част 20

 

 

Част 21

 

Част 22

 

Част 23

 

Част 24

 

Част 25

 

Част 26

 

Част 27

 

Част 28

 

Част 29

 

Част 30