„В ИМЕТО НА АЛЛАХ, МИЛОСТИВИЯ И МИЛОСЪРДНИЯ”

Светият Пророк Мухаммад
(мир и благослови на Аллах на праха му)
Нашият свят пророк се казва Мухаммад (мир и благословиите на Аллах на праха му). Роден е в Мека през 571г. след Исус. Баща му Абдуллах починал още преди той да се роди, а майка му Амна – когато той е бил едва на шест години. Израснал е като сирак под опеката на дядо си Абдулмутталиб, а след смъртта му, го покровителствал чичо му Абу Талиб. Мухаммад (мир и благословиите на Аллах на праха му) бил правдив, честен, с добър нрав, красноречив, обичан от близки и познати. Затова му дали прякори Садик и Амин (искрен, честен). Когато бил на 25 години се оженил за Хазрат Хатиджа, вдовица на 40 години. Мухаммад (мир на праха му) постоянно споменавал името на  своя Единствен Бог. Усамотил се в пещерата Хира, близо до Мека, където се молел. Когато станал на 40 години му се явил ангелът Джибраил (Гавраил) и му възвестил, че той е избраник на Аллах (Пророк). Той му предал Заповедите на Аллах – да казва на хората, че Бог е един и те трябва да се кланят на Него, а не на идоли. Като възхвалявал Единственият Бог, Мухаммад (мир на праха му) си спечелил много врагове сред които и управниците на Мека. Те враждували с него, мъчили го. Когато опасността надвиснала над него и неговите последователи, Аллах им заповядал да се преселят в град Медина. Последователите му били наречени мухаджарин (преселници), а там живеещите се наричали ансар (помощници). В град Мека св. Пророк живял общо 10 години. Враговете му не го оставили на мира дори и в Медина. Често се сражавали, спечелили много битки, а  на осмата година от преселението си Мухаммад (мир на праха му) победил Мека и отново се върнал в Медина. Изпратил много писма на царе, с които ги призовавал да приемат Исляма . Например изпратил писма на царя на Египет, Рим, Иран, Хабша, и др. След спечелените битки той простил на всичките си врагове.
Той починал на 26 май 632г., когато бил на 63 години (за повече информация четете “Живота на Мухаммад”).

ХАЗРАТ МИРЗА ГУЛАМ АХМАД ОБЕЩАНИЯ МЕСИЯ И МАХДИ

Светият Пророк Мухаммад (мир и благослови на Аллах на праха му)

СВЕТИЯТ ПРОРОК МУХАММАД
(Мир и Благословиите на Аллах да го споходят)
„Възвишената светлина, дарена на човек т. е. най — съвършеният сред тях не била споделяна от ангелите и звездите; нито пък тя е била на луната или рубините, емералдите, сапфирите или перлите; тя не била в никой земен или небесен предмет. Тя била притежавана от съвършения човек, представен в най— явна форма в лицето на нашия господар и повелител Мухаммад, избраникът, вождът на всички пророци и водачът на всички, които живеят (в очите на Аллах). И така, тази светлина била дарена на този човек, а също така, до известна степен, и на всички, които по своему, приличали на него….върховната милост била притежавана в своята най—съвършена и крайна форма от нашия господар и повелител, неграмотният Пророк, правдивият, онзи, чиято истина е доказана, Мухаммад, избраникът, мир на праха му.”
(Roohani Khazain,vol.5:Ayena—е—Kamalat—е—Islam,pp. l60—162)
„Винаги гледам с удивление този арабски Пророк, чието
име е Мухаммад, хиляди благословии и мир на праха му.
Колко възвишено е било положението му! Човек не може да
си представи крайните граници на неговия пост и човек не е в
състояние да обхване наистина дълбочината и прониконовен-
ността на    неговите      облагородяващи    качества.
Уви! Неговият висок ранг все още не е получил полагащото му се признание. Онова единство, което било изчезнало от света било възстановено от този смел защитник. Той обичал силно Бога, а и душата му изгаряла от дълбоко съчувствие към човечеството. Ето защо, Бог, Който бил съвсем наясно относно скритите съвършенства на сърцето му, го издигнал над всички други Пророци и хора от миналото и бъдещето и изпълнил желанията на сърцето му в рамките на живота му.”
(Roohani Khazain,vol.22:Haqiqatul—Wahi,pp.118— 119)
„Нашият Свят Пророк, мир и благословиите на Аллах над праха му, съчетава в себе си имената на всичките Пророци, защото в него са слети благородните качества, които намираме поотделно във всички други Пророци. Ето защо, той е Мойсей, така също както е и Исус; Той е Адам, той е Аврам (Абрахам), той е Йосиф, и също така — Яков, Бог е посочил това в своя стих:
„Така следваш ти техните напътствия”(6:91) Което означава:0, Пророка на Бога, слей в себе си различните учения на всички  пророци!  Това показва, съвършенствата на всички пророци са били съчетани в Светия
Пророк, мир и благословиите на Аллах на праха му.
Всъщност, дори и самото име Мухаммад сочи това, защото то
означава онзи, който е възхваляван най—високо. Най
високата похвала може да си представим само ако приемем,
че   добродетели и специалните качества на всички пророци са съчетани в него.”
(Roohani Khazain, vol.5:Ayena—Kamalat—е—Islam,pp.343)
„Накаран бях да разбера, че от всички Пратеници, онзи който е предал най — чистите учения, изпълнени с мъдрост и онзи, който въплъщавал в себе си най—благородните човешки качества, е Светия Пророк Мухаммад, нашият господар и повелител, дано бъдат мир благословиите на Аллах на праха му. (Roohani Khazain,vol.l7:Arbaeen,No.1,p.345)

„Когато разглеждаме обективно и справедливо всички пророци от миналото, откриваме, че Мухаммад, Светият Пророк на Исляма, изпъква като един от най—доблестните сред тях, онзи, който е притежавал напълно всички качества на живота и който бил най — скъп на Бога.”
(Roohani Khazain,vol. 12:Siraj—ul—Muneer,p.82)
„Едно странно феноменално явление се случило в пустините на Арабия, когато стотици хиляди мъртви оживели в рамките на няколко дни и онези, които били покварени в продължение на цели поколения, придобили Божествена окраска. Слепите прогледнали, а езиците на немите започнали да леят думи на Божествена мъдрост. В света настъпила такава революция, каквато никакво око не било видяло и никакво ухо не било чуло преди това. досещате ли се какво било това? Всичко това станало благодарение на молитвите през тъмните нощи на един човек, отдал се изцяло на Бога, който създал фурор в света и демонстрирал такива чудеса, в ръцете на този неграмотен, безпомощен човек. О, Аллах! спусни благослови­ите си и мира си върху него и върху неговите последователи в съответствие с неговата загриженост и страдания за Мюсюлманския Ума (народът на Исляма) и го заливай вечно със Светлината на Твоята Милост.”
(Roohani Khazain,vol.6:Barkat—ud—Dua,pp.10—11)

„За всички деца на Адам сега няма никакъв друг Пратеник и застъпник освен Светия Пророк Мухаммад, избраникът, мир и благословиите на Аллах на праха му. Така че, вие трябва да се стремите да култивирате истинска любов към този великолепен и царствен пророк и да не поставяте никой друг над него по какъвто и да е начин, така че да може на небето да бъдете сметнати между онези, които са постигнали спасение. Запомнете, спасението не е нещо, което е постижимо само след смъртта. Всъщност, истинското спасение е онова, което демонстрира своята светлина в самия настоящ свят. Кой е онзи, който е избавен? В действителност онзи, който вярва, че Бог е истината и че Светият Пророк, мир и благословиите на Аллах на праха му, е застъпникът между Бога и човечеството. Той вярва, също така, че под небосвода на Рая няма никакъв друг пророк равен на него и че няма никаква друга книга, която да е с ранга на Корана. И за никой друг Бог не е отредил, че той ще живее вечно.”
(Roohani Khazain,vol.19:Kashti Nuh,p.13)
„От изучаването на живота на Пророка, може да стане ясно на всеки читател, че Светият Пророк на Исляма е нямал никаква двойственост на характера и е притежавал чист и благороден дух. Той бил готов винаги да пожертвува живота си за Бога, той не възлагал никакви надежди на хората и не изпитвал никакъв страх от тях. Той възложил цялото си упование на Бога. След като подчинил изцяло себе си на волята и угодата на Аллах, той не се боял от това пред какви изпитания ще бъде изправен и на какви страдания ще бъде подложен в ръцете на идолопоклонниците, в резултат на това, че е прокламирал пред света посланието за Единството на Бога.”
(Roohani Khazain,vol.1: Braheen—е—Ahmadiyya,p.111)
„Нима не е било най—чудесното нещо, което е можело да се случи това, че в една епоха, когато всички велики нации на света притежавали изобилие от финансови, военни и интелектуални средства, един най—обикновен безпаричен сирак, който бил безсилен, безпомощен, неграмотен и не подпомогнат от никого и е създал такова великолепно учение, което със своите убедителни аргументи и неопров­ержими доказателства е обезоръжавало всеки опонент?
То също така е показало наяве грешките и слабостите на всички онези учени, които в своята самонадеяност се хвалели, че са големи философи и мъдри мъже. Въпреки че бил беден и безпомощен, той се издигнал до голяма власт и детронирал много могъщи царе и на тяхно място поставил бедняците. И ако това не е било от Аллах, какво друго е можело да бъде то? Да покориш и надминеш целия свят по мъдрост, знания и сила, нима всичко това може да се постигне без помощта на Аллах?”
(Roohani Khazain,vol. 1 .Braheene—е—Ahmadiyya,p. 191)
„Давид,   мир   на   праха   му,   утвърдил   величието   и великолепието на Светия Пророк, мир и благословиите на Аллах на праха му, когато е казал в псалм 45: Ти наистина си по—красив от синовете на хората. Върху устните ти е изсипан чар, Ето защо Бог те е благословил за неопределено време.
Запаши сабята си (на) бедрото си, о, могъщи. (с) твоето достойнство и твоята слава.
И с твоята слава продължавай към успех;
Карай в името на истината със смиреност и праведност.
И дясната ти ръка ще те учи на неща, предизвикващи страх.”
(Roohani Khazain,vol. 2:Surma Chashm Arya,p.281—282)
„Забележете как Светият Пророк на Исляма е останал решителен и твърд в своята претенция, че е пророк от начало до край, пред лицето на хиляди опасности и множество врагове и заплашващи противници. В продъл­жение на години той понасял такива лишения и страдания, които се увеличавали всеки ден; достатъчни да накарат човек да се отчае, че ще успее. Не е възможно човек със задни светски цели да прояви такава продължителна и упорита издържливо-ст. Не само това; като предявява претенцията си, че е пророк, той дори изгубва подкрепата, на която се е радвал преди това. Цената, която трябва да плати за единствената си претенция е да се изправи пред хиляди искания и да прикани множество бедствия да се стоварят върху главата му. Той бил прогонен в изгнание от родното си място; бил преследван с цел да бъде убит; домът и имуществото му били унищожени; правени са няколко опити да бъде отровен. Дори бившите му доброжелатели започнали да си мислят лошо за него. Приятелите се превърнали във врагове. В продължение на много време, което изглеждало като цяла вечност, той героично се справял с такива изпитания, които са над онова, което би могъл да понесе един претендент или натрапник.”
(Roohani Khazain,vol. 1 ,Braheen—е—Ahmadiyya,p. 108)
„За мен щеше да бъде невъзможно да постигна тази милост, ако аз не бях следвал по стъпките на моя господар и повелител, гордостта на всички пророци, най—добрият сред човечеството Мухаммад, избраникът,мир и благос­ловиите на Аллах на праха му. Всичко, което съм постигнал, аз съм го постигнал като съм следвал него и зная от проверен, надежден опит, че никой човек не може да достигне до Бога и да получи дълбоко разбиране за Неговите пътища, без да следва този Пророк, мир и благословиите на Аллах на праха му. И нека сега ви известя, че първото нещо, с което сте възнаградени, след като напълно сте се покорили на наставленията и ученията на Светия Пророк Мухаммад, е че на вас ви се дарява ново сърце, което винаги е склонно към праведни неща, т. е. сърце, което е изстинало за любовта на този материален свят и вместо това, то започва да копнее за едно вечно божествено наслаждение. След като осъществи това си желание, такова сърце е вече достойно да получи съвършената и най—чистата любов на Бога. Заради твоето пълно покорство към Него, всички тези благословии ти се завещават на теб като негово духовно наследство.” (Roohani Khazain,vol.22:Haqiqtul Wahi,pp.64—65)
Твоите безкрайни благословии и мир,
да паднат върху Мустафа, о, Боже
Наистина от него получаваме ние Твоята светлина.
Душата ми завинаги е свързана с душата на Мухаммад. Накарах сърцето си да пие дълбоко от преливащата чаша на тази любов.

Никой по—добър от него не можах
да открия аз в целия свят.
Няма съмнение,
аз съм освободил сърцето си
от хватката на всички други.
Славата на Бога се отразява
в твоите добродетели, любими мой.
Него направил съм го свой
като направих тебе мой.
Докоснал се до ръба на Твоята дреха, о, Боже! Човек е спасен да не попадне в капана на чара на други. Наистина, скланям аз глава единствено пред твоя праг.
О, мой любими, кълна се в Твоето Единство: в любовта си към теб забравих аз самия себе си.
Кълна се в Бога:всички образи други изчезнали са от сърце ми откакто аз си имам в него твоят лик гравиран.
Именно заради тебе ние
станахме най—добри от всички хора,
О, Пророко Божи, който
е най—добър от все пророци.
И докато ти крачеше начело на всички
ние също вървяхме напред.
Дано само всички хора,
дори и ангелите на небето,
да ме последват и запеят
възхвалата Ти, що аз пея.
(Roohani Khazain, vol.5:Ayena—е—Kamalat—е—Islam,p.225-226)

Този наш водач, който излъчва всяка светлина, той се казва Мухаммад. Той е онзи, който ме плени.
Всички пророци са свети, един от други по—добър. От Бога той е въздигнат венец на всички същества.
Той е по—добър от всички
преди него.
Сияе той
като луна от съвършенство.
Всеки поглед прикован е в него. Той наистина луна е пълна, която озарява тъмнината.

Онези преди него
отказаха се насред път.
Единствен той е който
преплувал е спокойно
до пристана заветен.
Дано живота си положа
във името на него.
Само той е повелител съвършен.
Онзи възлюбен, неспирен от пространство, онзи любим от дълбочината на сърце ми, показан ни бе от него (Мухаммад), единствен той е в своето напътствие.
Днес той е най—върховен в света на вярата, първенец на все пророци. Влияние най-здраво, най—чистият;най—хубав; от всички най— надежден; най— сигурен от всички;
Аллах, хавалата таз висока
приляга само нему!
(Roohani Khazain,vol.20: Qadian ke Ariya aur hum,p.456)

Четете стихове от Корана за Светия Пророк Мухаммад (Аллах да го благослови и с мир да го дари)

Глава 9:128
Несъмнено, между вас е дошъл пратеник из между вас. И него го измъчва това, че вие изпадате в смущение, и той желае горещо вие да имате благоденствие и към вярващите, той е състрадателен и милосърден.

 

Глава 21:108
И Ние сме те изпратили теб не за друго, а като милост за всички народи.

 

Глава 33:22
Наистина, в лицето на Пророка вие имате отличен модел за онези, които се боят от Аллах и от Последния Ден и които поменават много Аллах.

 

Глава 33:41
Мухаммад не е баща на никой от вашите мъже, но той е Пратеникът на Аллах и Печат на пророците; и на Аллах му е известно напълно всичко.

 

Глава 33:46
О, Пророко! Ние наистина сме те изпратили като Свидетел и като Носител на блага вест и като Предупредител.

 

Глава 33:47
И като Призоваващ към Аллах по Негова Повеля и като Светилник, който дава ярка светлина.

 

Глава 33:57
Аллах и Неговите ангели изпращат благословение на Пророка. О, вие, които вярвате! И вие също така би трябвало да го благославяте и да го приветствувате с поздрава за мир.

 

Глава 48:29
Той е Който бе изпратил Своя Пратеник с Напътствие и с Истинската Вяра, за да може тя да надделее над всички други вярвания. И Аллах е достатъчен като Свидетел.

 

Глава 68:05
И ти наистина притежаваш високи нравствени добродетели.