Хазрат Молви Нуруддин Аллах да бъде доволен от него (1841-1914)
Първия Халиф (наследник)

Първи Хaлиф след смъртта на Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му) станал Хазрат Молви Нуруддин (Аллах да бъде доволен от него). Много хора дошли в град Кадиян и единодушно го избрали за Халиф. Това се случило на 27 май 1908 г. Той пръв направил байт (дал клетва на обещания Месия). Бил много набожен и честен човек. Обещаният Месия (мир на праха му) го включвал към своите близки и приятели.
Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му) казал за него: “Колко ще е прекрасно ако всеки човек стане като Нуруддин”.

Първият Халиф е роден 1841 г. и е починал на 13 март 1914 г. За първи път той изпратил свой мисионер извън Индия и във Великобритания и те основали там  седалище.

Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад Аллах да бъде доволен от него(1889-1965) Втория Хaлиф (наследник)

Вторият Халиф e роден на 12 януари 1889 година. Той е бил най-големият син на Обещания Месия Хазрат Мирза Гулам Ахмад (мир на праха му). Хората искали знак обещания Месия, който да им докаже че той е истински и е пратен от Бог. Тогава той се усамотил и се молил 40 дни. Аллах чул молитвите му и на 20 февруари 1886 г. му дал блага вест, че ще го дари с прекрасен син. Аллах му казал, че той ще бъде милосърден, мъдър и умен, ще бъде надарен с духовни и светски знания. Аллах го нарекъл: Махмуд, Башир, Фазле Умар и Мусле Мауд. Аллах му обещал подкрепата си и че ще бъде с него. Народите ще получат беркет от Втория Халиф.
Духовенството го привличало още като дете. Редовно се е молил и внимателно извършвал своите молитви. Въпреки че имал само основно  образование, Аллах му дал знания от всяка област. На 17-18 годишна възраст му се явявил ангел и му дал обяснение за сура Фатиха. След което Аллах му дал разяснения за Корана. На 4 март 1914 г. станал Халиф. Правил Хаджилък в Мека и заздравил системата на Джамата. Той основал Техрик-е-Дждид, Вакф-е-Джадид и под организации в Джамата Ансаруллах, Худамул Ахмадия, Ладжна, Насрат и Итфал. По време на неговото управление в Азия, Европа, Африка и Америка се създали много седалища и били построени много джамии. Написал е 10 тома с тълкувание на Корана. След като Пакистан и Индия стават отделни самостоятелни държави, той създал ново седалище в  град Рабвах. Хазрат Мирза Башируддин Махмуд Ахмад е починал на 8-9 ноември 1965 година.

Хазрат Мирза Насир Ахмад Аллах да го благослови (1909 – 1982)
Третия Халиф (наследник)

Хазрат Мирза Насир Ахмад е син на Втория Халиф и внук на обещания Месия. Роден е на 16 ноември 1909 година. На 13 години наизустил Корана (Хафиз). Завършил магистърска степен в оксфордския университет в Лондон. Направил е безброй неща за Джамаата. През ноември 1965 година е избран за Халиф. Той многократно е посещавал Африка, Америка и Европа, където построил  много джамии, болници и училища. . През неговото управление в Испания (след 700 години от Мюсюлманската Власт)  била построена нова джамия. Неговият апел отправен към всеки член от Джамаата е: “Обич за всички, омраза за никого”. Хазрат Мирза Насир Ахмад е починал на 8-9 юни 1982 година.

Хазрат Мирза Тахир Ахмад (Аллах да го благослови)(1928-2003)
Четвъртия Хaлиф (наследник)

Четвъртият Халиф е бил син на втория Халиф и внук на обещания Месия. Роден е на 18 декември 1928 година. Майка му се е казвала Мариам. Завършил е Вероучение в университета „Джамеа Ахмадия”. След това продължил образованието си в лондонския университет „Oxford”. На 10 юни 1982 година е бил избран за Халиф. Посещавал е различни държави в Африка, Америка, Австралия, Европа и много други страни, в които построил хиляди джамии, болници и училища. Той е заръчал на своя Джамаат да се преведе Корана на 100 различни езика.
Хазрат Мирза Тахир Ахмад е написал много книги и  е създал един сателитен канал които се казва M.T.A. (Мюсюлманската Телевизия Ахмадия), чрез които хората могат да научат различни езици, да научат Корана и тълкуването му и също така да бъдат обучавани на медицинско хомеопатично лечение. По негово време милиони хора приели мюсюлманското  движение Ахмадия. Хазрат Мирза Тахир Ахмад е починал на 19 април 2003 година.

Хазрат Мирза Масрур Ахмад
Аллах да му помага 
Петия Халиф

Роден е на 15 септември 1950г. В град Рабвах. Той е правнук на Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни Обещания Месия и Махди (мир на праха му), син на Мирза Мансур Ахмад. Майка му се  казва Насра Бегам. Завършил е магистърска степен по Икономика. Оженил се е на 31 януари 1977г. за Амтус Сабу. Има син и дъщеря. Дъщеря му се казва Амтул Варас, сина му Вакас Ахмад. Хазрат Мирза Масрур Ахмад осем години е живял в Африка. Където е проповядвал и учителствал. За пръв пат той посял жито в Гана. В Рабвах имал възможността да служи достатъчно на религията. Бил е „Назре Алла”(директор на Анджуман Ахмадия Пакистан). Всичките му заслуги и успехи са били в името на религията. На 22 април 2003г. той става Халиф. Много преди той да се роди Аллах казал на Месията, че „О, Масрур Аз съм с теб”.